Gå til indhold

Metode og proces

Desktopanalyse

Med fokus på at identificere centrale problemstillinger, der udgør barrierer for mobilitet på det nordiske arbejdsmarked, har KPMG og Resonans Nordic udvalgt de vigtigste analyser og kortlægninger på området og foretaget en samlet desktopanalyse heraf:
Desktopanalysen er foretaget med fokus på at identificere de mest centrale områder, hvor der i dag opstår barrierer for mobilitet. I arbejdet med at beskrive de enkelte områder har KPMG og Resonans Nordic anvendt de nævnte rapporter samt inddraget yderligere litteratur efter behov. Al litteratur er oplistet i rapportens noteafsnit.

Udkast til rapport

Problemstillinger og anbefalinger er formuleret af partner i KPMG Acor Tax Fredrik Lundgren, der har arbejdet med den nordiske skatteaftale i 20 år, og som derudover kan trække på viden og erfaring fra KPMG’s nationale skatteeksperter i alle de nordiske lande. Udkastet er blevet brugt i nedenstående dialog- og høringsproces.

Dialog- og høringsproces

Udkastet til rapporten har være diskuteret på fire dialogmøder i Norge, Finland, Sverige og Danmark og været i skriftlig høring i Island, Åland og Grønland (det har ikke været muligt at gennemføre høring i Færøerne). Fokus har været at få bekræftet, at de problemstillinger, der bliver taget op i denne rapport, har sin rigtighed, og at de løsninger, som bliver foreslået, vil lette administrationsbyrden og skabe mere gennemskuelighed omkring skat, når man som borger eller virksomhed arbejder hybrid eller på distancen i Norden.
De nationale medlemmer af Grænsehindringsrådet har besluttet, hvem der skulle inviteres til de nationale møder eller høringsprocesser i deres respektive lande. Eneste krav fra projektgruppen har været, at fagforeninger og arbejdsgiverforeninger har været bredt repræsenteret. Se mere i appendiks omkring de nationale dialogmøder og høringer.

Endelig rapport

Efter dialogmøder og høringer er rapporten tilrettet med udgangspunkt i de konstruktive input, der er kommet fra mødedeltagere og fra høringerne.