Gå til indhold

Om denne publikation

ARBEJDE PÅ TVÆRS I NORDEN
Forslag til forenkling af de nordiske skatteregler med fokus på øget mobilitet

Fredrik Lundgren, KPMG Acor Tax
Jakob Rasborg, Resonans Nordic
Nord 2023:024
ISBN 978-92-893-7639-6 PDF
ISBN 978-92-893-7640-2 ONLINE
http://dx.doi.org/10.6027/nord2023-024
© Nordisk Ministerråd 2023
Denne publikation er finansieret af Nordisk Ministerråd. Indholdet afspejler ikke nødvendigvis holdninger, meninger eller anbefalinger fra Nordisk Ministerråd.
Forside foto: Moa Karlberg/norden.org
Andre foto: Adobe Stock og Unsplash.com
Publiceret: 19.09.2023

Det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.
Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa.
Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner.
Nordisk Ministerråd
Nordens Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
www.norden.org
Læs flere nordiske publikationer: www.norden.org/da/publikationer