Gå til indhold

Læsevejledning

I forbindelse med analysen er der defineret fire centrale områder, hvor den nuværende skatteaftale samt bilaterale aftaler og administrationen heraf har vist sig at hæmme integration og mobilitet på det nordiske arbejdsmarked:
  • Fast driftssted ved hjemmearbejde
  • Arbejdsgiveres registreringspligt i flere lande
  • Beskatning af lønindkomst ved arbejde i et andet nordisk land
  • Beskatning af pensioner m.m. ved arbejde i et andet nordisk land
På de følgende sider følger analysen. Analysekapitlet indledes med et afsnit om analysens hovedkonklusioner og generelle anbefalinger. Dette sker for at skabe overblik og anskueliggøre sammenhængen mellem forskellige problemområder og løsninger.
Efter det indledende afsnit gennemgås hvert problemområde. Her dykker vi længere ned i substansen og uddyber de forskellige udfordringer og løsninger. For hvert problemområde beskrives det, hvordan og i hvilket omfang de nuværende regler på det pågældende område svækker mobiliteten i dag. Herefter anbefales en løsning. For hver løsning beskrives de potentielle fordele for borgere/virksomheder og løsningens konsekvenser for landene (ift. skatteindtægter og administrative konsekvenser). Vi har i anbefalingerne fokuseret på at sikre størst mulig mobilitet på det nordiske arbejdsmarked. I sidste ende er det en politisk vurdering, om gevinsterne opvejer de eventuelle konsekvenser for landene.
Skatteområdet er komplekst. Rapporten bestræber sig i den forbindelse på at formulere indledningen til analysen – inkl. hovedkonklusioner og generelle anbefalinger – så simpelt og forståeligt som muligt. I beskrivelserne af de enkelte problemområder kan der være behov for tekniske beskrivelser, som kan være vanskelige at forstå uden forudgående indsigt i det skattetekniske område.