Gå til indhold

Afgrænsninger og opmærksomheds­punkter

  1. Fokus med denne rapport er udelukkende skatterelaterede problemstillinger i forbindelse med hybrid- og distancearbejde og anden lovgivning, som vi har identificeret som mobilitetshæmmende. Vi beskæftiger os ikke med relaterede problemstillinger, såsom arbejdsmiljøregler for hjemmearbejdsplads eller problemstillinger vedrørende sociale ydelser, beskatning af kapitalgevinst etc.     
  2. Flere parter har i forbindelse med dialog- og høringsprocessen efterspurgt konkrete beregninger for, hvordan fordelingen af skat ville blive før og efter løsningerne er implementeret. KPMG vurderer, at der med en fair udligningsordning mellem landene bør være tale om en mindre omfordeling. Særligt er vurderingen, at omfanget af omfordelingen vil være lille sammenlignet med omfanget af gevinsten for arbejdsgivere og arbejdstagere i hele Norden.
  3. Nogle, blandt andre ministerier, har efterspurgt de nationale skatteforvaltningers og ministeriernes deltagelse. De kunne rigtig nok verificere løsningerne og fortælle om eventuelle problemer ved implementering af løsningerne. Ønsket har dog været at sætte ambitionerne for løsningerne så højt som muligt for at skabe mest mulig nordisk nytte i den diskussion, som ministrene efterfølgende skal have. I vores optik kommer implementeringshorisonten først frem senere i processen, når ministrene har diskuteret mulighederne og i den sammenhæng kan rådføre sig med relevante departementer.