Gå till innehållet

Tabellbilaga

Tabell 7. Genomsnittligt avstånd till verksamhet, fördelat på utbildningsnivåer och verksamhet.
 
 
Folk­biblio­tek 
Bio­graf
Museum
Scen­konst
Land
Urban-rural kategori
Hög
utbild­ning
Gym­nasial/ lägre
utbild­ning
Hög
utbild­ning
Gym­nasial/ lägre
utbild­ning
Hög
utbild­ning
Gym­nasial/ lägre
utbild­ning
Hög
utbild­ning
Gym­nasial/ lägre
utbild­ning
Dan­mark
Inre urbant område
1,39
1,51
2,09
2,27
2,87
3,16
5,40
7,62
 
Yttre urbant område
3,09
3,08
4,88
4,91
5,41
5,30
13,34
14,01
 
Peri-urbant område
4,50
4,80
8,22
8,73
9,56
9,76
18,33
19,52
 
Lokalt centrum i ruralt område
1,84
1,78
5,39
5,63
7,86
7,99
23,47
24,08
 
Ruralt område nära urbant
5,78
5,89
11,22
11,67
12,37
12,40
24,33
24,62
 
Ruralt hjärtland
8,12
8,48
13,07
13,23
11,91
12,49
31,79
31,66
 
Glest befolkat ruralt område
8,56
8,04
23,34
23,15
25,80
25,07
50,67
57,64
 
 
2,60
3,37
4,50
6,08
5,39
6,94
11,36
15,76
Fin­land
Inre urbant område
1,42
1,41
3,07
3,36
2,98
3,24
4,74
5,64
 
Yttre urbant område
2,75
2,57
6,82
6,55
5,76
5,49
10,25
11,19
 
Peri-urbant område
4,02
3,91
11,13
11,07
10,73
10,84
17,30
18,02
 
Lokalt centrum i ruralt område
2,39
2,31
8,80
8,22
27,09
25,26
60,21
58,79
 
Ruralt område nära urbant
5,25
5,05
19,39
19,64
17,62
17,99
28,13
29,38
 
Ruralt hjärtland
4,07
4,06
15,80
16,63
36,14
36,70
62,74
63,41
 
Glest befolkat ruralt område
6,34
6,31
28,84
31,36
55,00
54,08
102,32
96,60
 
 
2,39
2,62
6,71
8,37
8,34
11,40
14,59
20,75
Norge
Inre urbant område
2,00
2,03
3,22
3,49
3,05
3,43
10,85
14,60
 
Yttre urbant område
3,72
3,57
5,76
5,99
5,20
5,33
31,68
31,13
 
Peri-urbant område
5,20
5,40
11,12
11,44
9,30
9,41
33,50
33,58
 
Lokalt centrum i ruralt område
2,54
2,67
3,32
3,22
6,55
7,17
98,82
96,22
 
Ruralt område nära urbant
7,12
7,41
15,64
16,51
12,89
13,56
40,25
40,37
 
Ruralt hjärtland
5,61
5,92
14,99
16,22
16,68
17,72
112,33
111,36
 
Glest befolkat ruralt område
13,56
14,23
40,40
40,26
29,78
31,21
141,77
142,08
 
 
3,67
4,56
7,43
10,11
6,91
9,41
36,38
49,16
Sverige
Inre urbant område
1,46
1,47
2,53
2,67
3,96
4,55
9,38
12,97
 
Yttre urbant område
2,97
2,85
5,18
4,93
7,02
7,09
19,75
23,50
 
Peri-urbant område
4,44
4,51
9,94
10,01
10,35
10,77
22,94
25,49
 
Lokalt centrum i ruralt område
1,74
1,64
4,82
4,05
10,61
10,44
47,32
48,87
 
Ruralt område nära urbant
6,63
6,34
14,54
14,25
15,10
15,19
33,12
34,52
 
Ruralt hjärtland
6,57
6,19
12,68
12,48
20,02
19,83
56,71
56,92
 
Glest befolkat ruralt område
14,29
14,42
24,92
25,69
41,83
43,10
103,67
105,91
 
 
2,70
3,29
5,28
6,67
7,17
9,49
18,34
26,75
Källa: Nordregio och Kulturanalys Norden baserat på uppgifter från nationellastatistikmyndigheter