Gå till innehållet

Kartbilaga

Figur 10. Nordisk urban-rural typologi.png
Figur 10. Nordisk urban-rural typologi.
Källa: Nordregio och Kulturanalys Norden baserat på uppgifter från nationella statistikmyndigheter.
Figur 11. Genomsnittligt avstånd till folkbibliotek per kommun respektive region.png
Figur 11. Genomsnittligt avstånd till folkbibliotek per kommun respektive region.
Källa: Nordregio och Kulturanalys Norden baserat på uppgifter från nationella statistikmyndigheter.
Figur 12. Genomsnittligt avstånd till biografer per kommun respektive region.png
Figur 12. Genomsnittligt avstånd till biografer per kommun respektive region.
Källa: Nordregio och Kulturanalys Norden baserat på uppgifter från nationella statistikmyndigheter.
Figur 13. Genomsnittligt avstånd till museiverksamhet per kommun respektive region.png
Figur 13. Genomsnittligt avstånd till museiverksamhet per kommun respektive region.
Källa: Nordregio och Kulturanalys Norden baserat på uppgifter från nationella statistikmyndigheter.
Figur 14. Genomsnittligt avstånd till statligt finansierad scenkonstverksamhet per kommun respektive region.png
Figur 14. Genomsnittligt avstånd till statligt finansierad scenkonstverksamhet per kommun respektive region.
Källa: Nordregio och Kulturanalys Norden baserat på uppgifter från nationella statistikmyndigheter.