Gå till innehållet

Referenser

Audunson, Jochumsen & Rydbeck, 2022, “Library history of the Scandinavian countries” I: Libraries, Archives and Museums in Transition (2022) Hvenegaard Rasmussen, Rydbeck & Larsen (eds). London: Routledge.
Celsing, 2020, Scenkonstens regionala organisationer. En nationell översikt. Region Dalarna – Kultur och bildning.
Duelund, 2003, ”Cultural Policy: An overview” I: The Nordic cultural model (2003) Duelund (ed). Copenhagen: Cultural Institute.
Kulturanalys Norden, 2021a, Förstudie till kulturens geografi i Norden. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.
Kulturanalys Norden, 2021b, Covid -19-pandemins effekter på kultursektoren i de nordiske landene. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.
Kulturanalys Norden, 2022a, Cultural Policy in the Nordic welfare states: Aims and functions of public funding for culture Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.
Kulturanalys Norden, 2022b, Kulturens geografi i Norden. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.
Kulturanalys Norden, 2022c, Delaktighet i kulturlivet i Norden. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.
Magnusson & Wärnlöf Bové, 2019, ”Kultur hit och dit” I: Ingen kommer undan kulturen (2019) Carlander, Öhberg & Mellander (red) Göteborgs universitet: SOM-institutet.
Nordregio, 2022, Essential rural services in the Nordic Region. Nordregio report 2022:1.
Nordregio, 2023, Service provision and access to services in Nordic rural areas. Nordregio Report 2023:2.
Oscarsson, 2011, ”Populära utflyktsmål i Västra Götaland” I: Västsvensk vardag (2011) Bergström (red) Göteborgs universitet: SOM-institutet.
SCB, 2023, Flyttningar mellan län, varifrån och varhän. Demografiska rapporter 2023:1 SCB, Solna: Statistiska centralbyrån.
SOU 2020:8, Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Slutbetänkande av kommunutredningen. Stockholm: Statens offentliga utredningar.
SYKE, 2022 Finnish Environment Institute > Updated urban-rural classification: Finland’s degree of urbanisation currently at over 72 per cent (syke.fi)
Tillväxtanalys, 2021, Nordisk studie om regionalpolitik och omställningsförmåga. Rapport 2021:05, Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.
Tillväxtverket, 2021, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. Rapport 0369. Stockholm: Tillväxtverket.
Viirman & Johannisson, 2008, ”Makten över kulturpolitiken” I: Kultursverige 2009 (2008) Beckman & Månsson (red) Linköpings universitet: SweCult.
Öresundsinstitutet (2022) Danskt-svenskt kultursamarbete. Samarbete och utbyte av personal och publik mellan Danmark och Sverige. Malmö: Öresundsinstitutet.