Gå till innehållet

Nordisk kulturfakta 2023:01

Kultur inom räckhåll?

Avståndsanalys av de nordiska invånarnas tillgänglighet till kultur