Gå till innehållet

Subidentiteter

Vår vision 2030

Koncept

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region år 2030. De nordiska statsministrarna blev i augusti 2019 eniga om att det ska vara temat för det nordiska samarbetet under de kommande åren. För att nå visionen ska vi fram till 2024 satsa på tre strategiska prioriteringar:
  • Ett grönt Norden
  • Ett konkurrenskraftigt Norden
  • Ett socialt hållbart Norden
Vi har utvecklat en egen subidentitet, dvs. ett eget visuellt uttryck, som ska användas när vi kommunicerar om visionen. På en bakgrund av de sekundära färgerna från identiteten står "Vår vision 2030" skrivet i en cirkel med tre punkter: en punkt för varje prioritering. En kort förklaring kan skrivas intill punkterna, som alltid ligger på samma plats på cirkeln. Prioriteringarna placeras alltid i denna ordning. Typografi och grafik är alltid mörkblå.
Om andra eller nya punkter tillkommer efter 2024 kan modellen utökas och omarbetas. Den flerfärgade bakgrunden används endast när vi kommunicerar om visionen.
vision.jpg

Digitalt

Det finns sidor i Powerpoint som presenterar visionen på alla nordiska språk och på engelska. Sidorna finns i Templafy-lösningen som används på Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets sekretariat. Sidorna kan också laddas ner på den här sidan.
På norden.org finns en video om visionen på alla nordiska språk och på engelska. Här är länken till den svenska versionen:
Shareables till sociala medier följer samma riktlinjer som annat material, se exempel längst ner till höger.
vision cirkel.jpg
visio.jpg

Publikationer

Om en publikation enbart handlar om visionen kan den färgade bakgrunden med alla sekundära färger användas på innehållssidorna. På framsidan används antingen ett foto eller en mörkblå bakgrund.
I andra publikationer som har koppling till visionen, men inte uteslutande handlar om den, kan du placera in cirkeln med texten "Vår vision 2030"i kolofonen eller i avsnittet "Om denna publikation". Det grafiska elementet kan kompletteras med en valfri text som förklarar sammanhanget till visionen. Det här gäller både digitala och tryckta publikationer.
Grafiken kan vara primärblå, mörkblå eller mörkröd, och väljs så att den följer färgerna i publikationen.
publikation 1.jpg
visio-forsider.jpg

Intern kommunikation

Den interna kommunikationsstrategin omfattar hela det nordiska samarbetet och inkluderar därmed Nordiska ministerrådets sekretariat, dess institutioner och kontor i Norden och Baltikum samt Nordiska rådets sekretariat.
Nordiskt samarbete arbetar med många olika samhällsområden. Vi är förenade av gemensamma värderingar och en medvetenhet om att vi är starkare tillsammans. Här är en stark och väl fungerande internkommunikation helt avgörande.
37057.jpg

Grafisk profil

Den grafiska profilen för den interna kommunikationen ser ut så här:
Färger: Primärblå bakgrund och vit text, alternativt kan färgerna vändas så att bakgrunden blir vit och texten primärblå.
Typografi: Mark Pro är vårt primära typsnitt, men Corbel kan också användas som systemteckensnitt. STORA BOKSTAVER kan användas för meningsfulla ord. Viktiga ord kan markeras med fetstil, t.ex. genom offert. Centrerad text kan undantagsvis användas.
Grafiskt element: En tjock linje ingår som designelement.
Foto: Vi använder svart/vita bilder.
Illustration: Ikoner och illustrationer kan användas och eventuellt anpassas till animationer.
Publikationer: Publikationens framsida har alltid boxdesign med en primärblå box och vit text.
Se exempel på design av pdf framsidor nedanför.

Hållbar livsstil

Introduktion

Hållbar livsstil är ett program initierat och finansierat av Nordiska ministerrådet. Den pågår under perioden 2021–2024 och har en egen subidentitet. Subidentiteten får endast användas av programmets sex projekt.
Det övergripande syftet med programmet är att göra det lättare att leva hållbart i Norden, att göra hållbara livsstilsval och att påskynda normaliseringen av en hållbar livsstil.
Kontakt: INGER SMÆRUP SØRENSEN, Programkoordinator
+298 22 46 73 / inger@nlh.fo

Logo

HÅLLBAR LIVSSTIL används som sublogotype – alltid i samband med svanikonen. Logon finns i flera varianter och färger, och på sju språk. I exemplen här intill kan du se hur sublogon används.
Kontakta publikationsenheten (pub@norden.org) ifall du behöver få tillgång till logopaketet.
baeredygtig-logo.jpg

Färger

Hållbar livsstil använder fyra av primärfärgerna och fyra av sekundärfärgerna från Nordiska ministerrådets visuella identitet. Det finns avvikelser från de allmänna reglerna i designmanualen angående användningen av gul, som i detta fall kan användas i kombination med primärblått och mörkblått. Använd också gärna den gula tillsammans med den ljusblåa och den ljuslila färgen.
Mörk blå
dark blue.jpg
HEX: #385988
RGB: 56-89-136
CMYK: 100–55–3–25
Primär blå
Primary_blue.jpg
HEX: #006eb6
RGB: 0-110-182
CMYK: 100–40–0–6
Mörk gul
dark yellow.jpg
HEX: #fdcf41
RGB: 253-207-65
CMYK: 0–13–100–0
Mörk grå
dark-grey.jpg
HEX: #454547
RGB: 70-69-71
CMYK: 0–0–0–88
Ljus lila
light-violet.jpg
HEX: #d3d5ed
RGB: 211-213-237
CMYK: 20–15–0–0
Ljus blå
light-blue.jpg
HEX: #d4e9f9
RGB: 212-233-249
CMYK: 20–3–0–0
Ljus gul
lys yellow.jpg
HEX: #fff0be
RGB: 255-240-190
CMYK: 0–2–35–0
Ljus grå
light-grey.jpg
HEX: #d4e9f9
RGB: 237-237-238
CMYK: 4–3–6–7

Typografi

Typsnittet i subidentiteten är Mark Pro, som kan köpas på licens på www.fontshop.com. Fonten för desktop heter Mark Pro, webbfonten heter Mark. Alla nordiska språk ingår i paketet.
Primärt används tre snitt: regular, medium och bold. #sustainableliving används genomgående som ett grafiskt och kommunikativt element, alltid på engelska.
I Word, Excel och Powerpoint används systemskriften Corbel, som finns gratis i Office-paketet.
typo.jpg

Bilder

Uttrycket i bilderna är naturligt och avslappnat, men präglas också av allvar och eftertänksamhet:
  1. Natur- och miljöbilder som visar naturen, klimatet och den vardag där förändringar ska göras. De här bilderna är i första hand färgbilder.
  2. Porträtt som brett representerar de nordiska medborgarna. De här bilderna kan vara både svartvita och färgbilder.
En vit ram runt bilderna kan användas för ett ljusare och luftigare uttryck. Ramen har alltid proportionellt samma tjocklek som visas i exemplet till höger.
Du kan hitta bilder i vår bilddatabas Skyfish. Sök på "sustainable living" för att hitta projektets bilder. De flesta bilderna i databasen får användas fritt så länge källan anges.
Du kan också utnyttja andra bilddatabaser, till exempel:
unsplash.com
pexels.com
pixabay.com
momenti.lv
Genom att kontakta publikationsenheten (pub@norden.org) kan du få tillgång till den låsta delen av bilddatabasen Skyfish och Templafy. Där finns flera bilder som hänger ihop med projektet.
billede 1.jpg
billede 3.jpg

Former

Cirkeln används genomgående i subidentiteten och symboliserar hållbarhet. Cirkeln som form och placeras i en kvadrat/fyrkant och kan användas på flera sätt och i flera storlekar. Cirkeln kan vara enfärgad, men kan också användas för ett foto eller text. Mosaiker med kvadrater med olika innehåll används också genomgående i subidentiteten.
cirkler.jpg

Digitalt

Annonser, partnerbanners och fokussektioner kan användas för att markera att ett projekt är en del av det övergripande programmet. Det är projektets egen plattform som avgör form och storlek. Intill ett exempel från www.ecolabel.dk.
baere digital.jpg

Sociala medier

Här intill ser du exempel på material till sociala medier.
1:1 för Instagram och Facebook (1080 x 1080 pix)
16:9 för LinkedIn, Facebook och Twitter (olika mått).
För Instagram Stories rekommenderar vi att du använder typsnittet San Francisco Bold på iOS. På Android heter det Roboto. Det säkra färgvalet för typsnittet är vitt, särskilt om det är här-och-nu-stories. Om det är förberedda stories där du kan styra färgerna, så kan du leka lite mer (t.ex. med gult eller mörkblått).
baere web.jpg
baere 2.jpg

Office

Templafy

Det finns standard mallar till Powerpoint och Word i Templafy. Projektets medlemmar kan få tillgång till Templafy genom att kontakta pub@norden.org.

Powerpoint

I Templafy ska du använda "Template mörk blå".

Word

Rad 1: Exempel på mall i Templafy till invitationer.
Rad 2: Exempel på mall i Templafy till program.
Rad 3: Det finns ingen mall brev och notat, men du kan enkelt anpassa de existerande mallarna, se exempel.
Rad 4: Exempel på mall i Templafy till mejlsignatur och framsida i word

Outlook

Mejlsignaturen skrivs med Corbel 11 pkt. Avsändare och programmets titel skrivs med versaler och fet blå stil. Vi rekommenderar att du endast använder svanikonen, men om du önskar använda logon för programmet görs det enligt exemplet på rad 4.
office.jpg

Storformat

Här intill finns inspiration till material i stort format, såsom roll-ups, digitala bakgrunder, utomhusmaterial, affischer och liknande.
Det första exemplet är det vi kallar "hållbarhetstapeten". Här är texten med ljus text på mörk bakgrund, men kan också skrivas med mörk text på ljus bakgrund. Tapeten fungerar bäst på stora ytor och kan användas i flera olika sammanhang.
Lägg märke till att i de två exemplen längst till vänster finns det gröna svanenmärket bredvid Nordiska ministerrådets svanikon.
storformater.jpg