Gå till innehållet

Grafik

Ikoner

Det finns en samling ikoner för att kommunicera Vår vision 2030 och de 12 visionsmålen.


REGLER:

  1. Det är valfritt att använda målikonerna med eller utan siffror.
  2. Ikonerna visas alltid på en enfärgad ljus bakgrund.
  3. Du får inte ändra färgerna eller lägga till element till ikonerna.
Det finns också mer allmänna ikoner som kan användas i andra sammanhang.
Du kan spara ikonerna skilt för sig från Powerpoint-presentationen. Om du har behov för hjälp kan du kontakta pub@norden.org.
Ikon_tal_1.png
Ikon_tal_2.png
Ikon_tal_3.png
Ikon_tal_4.png
Ikon_tal_5.png
Ikon_tal_6.png
Ikon_tal_7.png
Ikon_tal_8.png
Ikon_tal_9.png
Ikon_tal_10.png
Ikon_tal_11.png
Ikon_tal_12.png

Illustrationer

Se exempel på några olika illustrationsstilar som har använts till publikationer och sociala medier.
illustration_NI.jpg
illustration_ny.jpg
illustration_ny.jpg
Illustration_barn.jpg
illustration_NI.jpg
illustration_nordensdag.jpg

Kartor

Det finns fyra varianter av kartor som är gjorda i powerpoint och där de olika länderna kan framhävs med färg från vår designmanual. De olika varianterna är:
  • Norden utan Grönland
  • Norden och Grönland
  • Norden i Europa
  • Norden i Världen
Se exempel på kartor härunder för Norden och Grönland, Norden i Europa och Norden i Världen.
kort Norden.jpgkort Norden.jpg
kort - europa.jpgkort - europa.jpg
kort-verden.jpgkort-verden.jpg

Infografik

Infografik kan användas för att visualisera fakta på ett inbjudande och lättfattligt sätt. Använd ikoner och färger för att skilja information från varandra. Använd gärna flera färger, till exempel för att framhäva viktiga siffror eller ord. Vill du ha ett enklare uttryck kan du använda en primärfärg tillsammans med en sekundärfärg och eventuellt en nyans av grått. Exemplen här intill är från publikationen "Nordic Gender Equality in Figures 2021".
Du kan se hela publikationen och den animerade infografiken på länken → pub.norden.org/nord2021-036
625017a71874d.png

Användning av trafikljus som färgmarkering

Röd, gul, grön och eventuellt orange kan användas som "trafikljus" eller färgmarkeringar i tabeller. Med hjälp av färgerna kan du markera hur långt ett projekt har kommit, vilken status ett visst område har eller liknande. Färgerna ska användas måttligt och endast som markeringar. Färgmarkeringarna ska alltid förklaras.
Röd och Gul från designmanualen används tillsammans med grön och eventuellt även orange. Ljusrött och ljusgult från designmanualen används tillsammans med ljusgrönt och eventuellt ljusorange. Se färgkoder nedan:
60702b916c7a4.jpg
SDGs-2020-Nordics2023.png
SDGs-2020-Nordics2023.png
Grön
dark-green.jpg
HEX: #266d51
RGB: 38-109-81
CMYK: 85–35–70–25
Gul
dark yellow.jpg
HEX: #fdcf41
RGB: 253-207-65
CMYK: 0–13–100–0
Orange
dark orange.jpg
HEX: #ee7203
RGB: 238-114-3
CMYK: 0–65–99–0
Röd
dark-red.jpg
HEX: #f42941
RGB: 244-41-65
CMYK: 0–100–90–0
Ljusgrön
lys green.png
HEX: #e2fae1
RGB: 226-250-225
CMYK: 15–0–20–0
Ljusgul
lys yellow.jpg
HEX: #fff0be
RGB: 255-240-190
CMYK: 0–2–35–0
Ljusorange
lys-orange.jpg
HEX: #fad2b4
RGB: 250-210-180
CMYK: 1–22–31–0
Ljusröd
lys-red.jpg
HEX: #fbdce7
RGB: 251-220-231
CMYK: 0–20–3–0