Gå till innehållet

Färger

Identitetsbärande färger

De identitetsbärande färgerna utgår från de åtta nordiska flaggorna och den samiska flaggan: mörk blå, mörk grön, primärblå, röd och gul. De här klara och tydliga signalfärgerna utgör den primära färgpaletten. Primärblå och vit är genomgående huvudfärger på de formella kommunikations­gränssnitten, till exempel på brev, flaggor och talarstolar.
Den sekundära paletten har hämtat sin inspiration från det nordiska ljuset: nedtonade milda färger som står i kontrast till de klara flaggfärgerna.
De klara signalfärgerna och de nedtonade färgerna utgör, tillsammans med en skala neutrala gråtoner, den visuella identitetens färguniversum.
nordiske-flag-2.jpg

Primära färger

De primära färgerna ska kombineras med de sekundära färgerna.
Vit kan också kombineras med de primära färgerna (med undantag av den mörkare gula och mörkgrå). Enligt EU:s riktlinjer för webbtillgänglighet ska kontrasten mellan färgerna vara hög, och den vita färgen till text ger då en mycket god kontrast mot bakgrunden i en primärfärg eller på ett foto.
Mörkblå
dark blue.jpg
HEX: #385988
RGB: 56-89-136
CMYK: 100–55–3–25
Grön
dark-green.jpg
HEX: #266d51
RGB: 38-109-81
CMYK: 85–35–70–25
Primärblå
Primary_blue.jpg
HEX: #006eb6
RGB: 0-110-182
CMYK: 100–40–0–6
Röd
dark-red.jpg
HEX: #f42941
RGB: 244-41-65
CMYK: 0–100–90–0
Gul
dark yellow.jpg
HEX: #fdcf41
RGB: 253-207-65
CMYK: 0–13–100–0
Mörkgrå
dark-grey.jpg
HEX: #454547
RGB: 69-69-71
CMYK: 0–0–0–88

Sekundära färger till digitala medier

De sekundära färgerna är anpassade till digitalt bruk och onlinepublikationer. De ska kombineras med de primära färgerna.
Enligt EU:s riktlinjer för webbdesign och tillgänglighet ska kontrasten mellan färgerna vara hög, och därför används de ljusa färgerna mot en bakgrund i primärfärg.
Ljuslila
light-violet.jpg
HEX: #d3d5ed
RGB: 211-213-237
CMYK: 20–15–0–0
Ljusgrön
lys green.png
HEX: #e2fae1
RGB: 226-250-225
CMYK: 15–0–20–0
Ljusblå
light-blue.jpg
HEX: #d4e9f9
RGB: 212-233-249
CMYK: 20–3–0–0
Ljusröd
lys-red.jpg
HEX: #fbdce7
RGB: 251-220-231
CMYK: 0–20–3–0
Ljusgul
lys yellow.jpg
HEX: #fff0be
RGB: 255-240-190
CMYK: 0–2–35–0
Ljusgrå
light-grey.jpg
HEX: #ecedee
RGB: 236-237-238
CMYK: 4–3–6–7

Alternativa sekundära färger till tryck och grafer

De alternativa sekundära färgerna kan användas i tryck (till exempel till väggar på mässor) och i grafer (till exempel linjediagram i onlinepublikationer).
De sekundära färger som utarbetats till digitalt bruk blir för ljusa i tryck och i grafer, därför har vi utarbetat de alternativa färgerna för högre kontrast.
Alt. ljuslila
alt violet.jpg
HEX: #bcbde2
RGB: 188-189-226
CMYK: 30–25–0–0
Alt. ljusgrön
alt green.jpg
HEX: #cde4c4
RGB: 205-228-196
CMYK: 25–0–30–0
Alt. ljusblå
alt blue.jpg
HEX: #afdbf6
RGB: 175-219-245
CMYK: 35–3–0–0
Alt. ljusröd
alt red.jpg
HEX: #f8c9db
RGB: 248-201-219
CMYK: 0–30–3–0
Alt. ljusgul
alt yellow.jpg
HEX: #ffed99
RGB: 255-237-153
CMYK: 0–3–50–0
Alt. ljusgrå
24.jpg
HEX: #c8cacc
RGB: 200-202-204
CMYK: 0–0–0–24

Gråtoner

Det är fritt att välja färger från gråtonsskalan till infografik och grafer.
Gråtoner kan också användas till typografi i de tillfällen man önskar ett mjukare uttryck. Den mörk- och ljusgrå färgen kan också användas till framsidor på publikationer.
Vit
hvid.jpg
HEX: #ffffff
RGB: 255-255-255
CMYK: 0–0–0–0
Ljusgrå
light-grey.jpg
HEX: #ecedee
RGB: 236-237-238
CMYK: 4–3–6–7
Alt. ljusgrå
24.jpg
HEX: #c8cacc
RGB: 200-202-204
CMYK: 0–0–0–24
40 procent
40.jpg
HEX: #a7a9ab
RGB: 167-169-171
CMYK: 0–0–0–40
56 procent
56.jpg
HEX: #87898c
RGB: 135-137-140
CMYK: 0–0–0–56
72 procent
72.jpg
HEX: #696a6c
RGB: 105-106-109
CMYK: 0–0–0–72
Mörkgrå
dark-grey.jpg
HEX: #454547
RGB: 69-69-71
CMYK: 0–0–0–88
Svart
sort.jpg
HEX: #000000
RGB: 0-0-0
CMYK: 0–0–0–100

Användning av färger

På kommunikationsgränssnitt (som framsidor, webbsidor, affischer och liknande) finns alltid en primär och en sekundär färg i form av bakgrundsfärg, titel och logo. Se exempel på reglerna nedanför.
Farve-exempel.jpg
Farve-test.png
Farve-test.png
Fotofarve-test.png
Fotofarve-test.png
Fotofarve-test.png

Särskilt om gul och mörkgrå

För att säkerställa att läsbarheten är god får den gula färgen endast användas som text på foto, eller som bakgrundsfärg med mörkgrå text.
Farve-test_gul.png
Farve-test_gul.png