Gå till innehållet

Om den här manualen

© Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet 2023
Senast uppdaterad 28.5.2024
Den här manualen upprätthålls av publikationsenheten i Norden hus i Köpenhamn. Den gäller för Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och alla kontor, institutioner och kulturhus inom det nordiska samarbetet. Om du har frågor eller kommentarer till manualen kan du kontakta pub@norden.org.

Om det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.
Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och en viktig del av europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa.
Det nordiska samarbetet vill stärka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.
Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet
Nordens Hus
Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn
www.norden.org