Gå till innehållet

Publika­tioner

Digitala publikationer

Vår policy är att trycka så få publikationer som möjligt. Därför publiceras de flesta av våra publikationer uteslutande digitalt, oftast som responsiva onlinepublikationer med en automatiskt genererad pdf (format 210 x 280 mm). Publikationerna följer EU-direktivet om webbtillgänglighet.
Vi använder en lösning från företaget First Edition när vi producerar våra publikationer. Det här avsnittet handlar om digitala publikationer gjorda i First Edition.

RESPONSIV DESIGN

Våra onlinepublikationer är responsiva. Det betyder att de anpassar sig till alla skärmstorlekar. På en liten skärm (telefon) staplas alla element ovanpå varandra. Det ska man tänka på i samband med layouten. Man ska också tänka på textens och grafernas storlek och komma ihåg att testa innehållet på olika skärmstorlekar.
info norden.jpg

Färger

För brödtexten i de digitala publikationerna används vit bakgrund och mörkgrå (88 procent svart) text.
En kombination av primär- och sekundärfärger, till exempel rutor med färgad bakgrund och text på, används också.
I grafer används primära och alternativa sekundära färger, som urskiljer sig bättre mot en vit bakgrund än de vanliga sekundära färgerna.

Typografi

I våra online-publikationer använder vi typsnittet Mark OT. Det kan användas i fyra olika tjocklekar (700, 500, 400 och 300). Du kan själv ställa in tjockleken under inställningar.
Det är viktigt att använda rubrikstilarna H1, H2, H3, H4 etc., så att det uppstår en logisk hierarki i texten och så att texten kan läsas upp med en skärmläsare.

Bilder

Du kan infoga bilder eller bildcollage i valfritt format i publikationerna. Om du väljer att sätta in en stor bild överst på sidan kan det vara klokt att göra bilden i en storlek så att läsaren kan se lite av rubrik och text utan att skrolla.
I bildfält kan man också placera in video.
Här är några exempel på digitala publikationer:
eksempel 1.jpg
eksempel 2.jpg
eksempel 4.jpg

Framsidor till online

Längst upp till vänster på framsidan finns en svanikon (upprepas på alla sidor). Institutioner använder oftast sin fullständiga logo. Svanikonen ska inte upprepas på andra ställen i publikationen.
Det finns många alternativ till framsidor. Se exempel på de olika alternativen till höger.
  1. Full page content area
  2. Medium content area
  3. Small content area
  4. 4 cases
Alternativet Full page content area är svårt att använda med bakgrundsbild, och ska testas på alla skärmstorlekar.
Du kan lägga in texter, länkar och andra element på bilderna.
En box på framsidan är vårt senaste design lement. Boxen ska alltid placeras uppe i vänstra hörnet – precis som i exempel här intill.
eksempel 1 - full page.jpg
eksempel 2 - medium page.jpg
forside.png
eksempel 3 - 4 cases.jpg

Pdf

Online-versionen av publikationen ska ses som huvudprodukt i de digitala publikationerna, trots att de innehåller ett pdf-dokument för nedladdning. Pdf-dokumentet genereras automatiskt från innehållet i online-versionen. Formatet är 210 x 280 mm. Det finns begränsade möjligheter att anpassa det automatiskt genererade pdf-dokumentet.
För framsidan i pdf-dokumentet används samma rutnät som i tryckta publikationer (se avsnittet om tryckta publikationer). För att få en enhetlig känsla är det en bra idé att använda samma färger, bilder och typografi för framsidan av pdf-dokumentet som på framsidan av online-versionen.
Om du har mycket specifika önskemål för pdf-versionen är det bäst att designa den i Indesign. Det är möjligt att ersätta det automatiskt genererade pdf-dokumentet vid publiceringen. Kom ihåg att pdf-dokumentet fortfarande ska ha en design som lämpar sig för digital visning.
Nedan hittar du fyra exempel på pdf-framsidor. Du kan ladda ner pdf-filerna från länkarna nedan:
forsider_PDF.jpg

BOX PÅ FRAMSIDOR

En box på framsidan är vårt senaste designelement. Boxen ska alltid placeras uppe i det vänstra hörnet – precis som i exempel här intill.
Logo ska placeras i toppen och titel under. Logosymbolens storlek ska vara 72 mm bred. Boxens storlek är 10,5 x 10,5 cm på en 21 x 28 cm stor sida.
forsider med boxdesign_PDF kopier.jpg

Grafer

I våra onlinepublikationer är graferna interaktiva.
I graferna används primära färger i kombination med de alternativa sekundära färgerna för att skapa högre kontrast mellan färgerna, och därmed uppfylla kravet om webbtillgänglighet.
Se exempel härunder på olika typer av diagram i primära färger.
Exempel på stolpdiagram
Exempel på donutdiagram
Exempel på linjediagram
Exempel på liggande stapeldiagram
Exempel på cirkeldiagram
Exempel på ytdiagram

Vykort – reklam för våra onlinepublikationer

Till evenemang och möten kan vi trycka upp kort i vykortsstorlek som hänvisar till publikationens URL.
Layouten kan till exempel bestå av publikationens framsida tillsammans med en kort baksidestext och en QR-kod som leder direkt till publikationen.
Postkort 1.jpg
Postkort 1.jpg
Postkort 2.jpg

Tryckta publikationer

I Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet har vi en policy att göra så lite papperstryck som möjligt. Därför publiceras de flesta av våra publikationer uteslutande digitalt, oftast som responsiva onlinepublikationer med en automatiskt genererad pdf (se avsnittet om digitala publikationer).
Den här vägledningen riktar sig till dig som ska producera en tryckt publikation, eller en pdf-fil med snygg layout.

Papper

För både innehållssidor och omslag används obestruket papper (till exempel MultiDesign White).
Publikationerna ska vara limbundna eller häftade, och alltid vara i de nedan nämnda formaten.
Vi använder oss endast av Svanenmärkta tryckerier.

Format och rutnät (grid)

Det finns tre format: stor, mellan och liten. De nordiska flaggorna ligger som utgångspunkt i formatens proportioner.
Ett rutnät (grid) har definierats för alla tre format. Även dessa är baserade på flaggproportionerna.
De streckade linjerna indikerar mitten av varje rutnätsfält vertikalt och används endast till att beskära bilder.
grid.jpg

STOR

Format: 210 x 280 mm
Marginaler: T 20  –  B 16  –  V 28 – H 20 mm
Spalter: 4
Spaltmellanrum: 6–8 mm
OBS: Sidmarginalerna skiftar mellan höger och vänster så att den bredare marginalen alltid ligger mot mitten/ryggen.
Stor.jpg

MELLAN

Format: 170 x 225 mm
Marginaler: T 15 –  B 15  –  V 22  – H 18
Spalter: 4
Spaltmellanrum: 6–8 mm
OBS: Sidmarginalerna skiftar mellan höger och vänster så att den bredare marginalen alltid ligger mot mitten/ryggen.
Mellem.jpg

LITEN

Format: 120 x 160 mm
Marginaler: T 12  –  B 12 –  V 15  – H 14
Spalter: 1
OBS: Sidmarginalerna skiftar mellan höger och vänster så att den bredare marginalen alltid ligger mot mitten/ryggen.
Lille.jpg

Framsidor till tryckta publikationer

Framsidorna layoutas utifrån samma rutnät som innehållssidorna, men utan spaltmellanrum. Bakgrunden fyller alltid hela sidan. Rubrik, infotext och logo kan placeras fritt i rutnätet, och har som utgångspunkt alltid samma färg.
Minsta mått för logotyp är:
Symbol: 72 mm i bredd
Se flera av våra omslag på → norden.org/publikationer

KOM IHÅG!

  • Två eller flera primära färger får inte användas tillsammans i bakgrund och rubrik.
  • Två eller flera sekundära färger får inte användas tillsammans i bakgrund och rubrik.
  • Logon och rubriken får inte ha olika färger.
  • Gul och ljusgul får inte användas tillsammans.
forside 2.jpg
forside 4.jpg