Tænketankens medlemmer

Nedenfor findes korte profiltekster om hvert af tænketankens medlemmer.
Jorodd Asphjell, Præsidiet, Nordisk Råd
Sidder i Storting for Arbeiderpartiet i Norge og er medlem af uddannelses- og forskningsudvalget. På lokalt plan var han fra 1983 til 1987 medlem af Orkdal kommunalbestyrelse, hvor han senere fungerede som viceborgmester fra 1999 til 2003. I Nordisk Råd er han medlem af Den Socialdemokratiske Gruppe og fungerer som formand for Norges delegation samt medlem af Præsidiet.
Mia Bernhardsen, Svenskt Näringsliv
Er politisk ekspert med fokus på kompetenceforsyning og var bl.a. ansvarlig for Svenskt Näringslivs rekrutteringsundersøgelse fra 2020. Har fokus på spørgsmål om kompetenceudvikling, validering og diversitet. Skriver desuden på bloggen Kompetensförsörjning: www.svensktnaringsliv.se/blogg/kompetensforsorjning.
Liv Kari Eskeland, Udvalget for Vækst og Udvikling, Nordisk Råd
Sidder i Stortinget for Høyre i Norge. Hun var borgmester i Stord fra 2007 til 2015 og mødte som suppleant i Stortinget fra 2017 til 2021, inden hun blev valgt som ordinær Stortingsrepræsentant i 2021. Har tidligere arbejdet som daglig leder i Link Signatur AS, projektleder i Unitech samt bestyrelsesmedlem i det norske Språkrådet. I Nordisk Råd er hun medlem af Den Konservative Gruppe og sidder i Udvalget for Vækst og Udvikling.
Magnus Gissler, NFS – Nordens Fackliga Samarbetsorganisation
Er generalsekretær i NFS. Han har tidligere arbejdet i en fagforening inden for den svenske funktionær- og akademikerbevægelse. NFS er en samarbejdsorganisation for fagforeninger og centrale hovedorganisationer i Norden. Den har 15 medlemsorganisationer og repræsenterer mere end 8,5 millioner organiserede arbejdere i Norden. Organisationens mission er at sikre et tæt samarbejde mellem dens medlemmer og at fremme fagforeningsmedlemmernes interesser – gennem erfaringsudveksling, fortalervirksomhed og samarbejde om fælles mål.
Bertel Haarder, Præsidiet, Nordisk Råd
Er dansk politiker og folketingsmedlem for Venstre. Han blev første gang medlem af Folketinget i 1975, og han har siden haft en lang række tillids- og ministerposter. Han har bl.a. været undervisningsminister i mere end 15 år, ligesom han var minister for nordisk samarbejde fra november 2007 til februar 2010. I Nordisk Råd er han medlem af Midtergruppen og af Præsidiet. Har gennem årene haft adskillige poster i Nordisk Råd – bl.a. præsident i 2021.
Mirja Hannula, EK – Finlands Näringsliv
Har arbejdet som rådgiver hos EK i mere end 15 år – de seneste to som Chief Policy Advisor med fokus på kompetencer, digitalisering og HR. Er desuden medlem af bestyrelsen hos Kiipulasäätiö – en erhvervsskole i Turenki i det sydlige Finland.
Ole Heinager, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
Er adm. direktør på NEXT – Uddannelse København og formand for Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier – Lederne (DEG-L). Han arbejder i begge roller for bl.a. at gøre erhvervsuddannelserne attraktive for flere unge mennesker og fremtidens arbejdsmarked. Han har stort fokus på bæredygtighed og grøn omstilling samt på STEM og kompetencer til fremtiden. Blandt mange håndtag tror Ole Heinager på, at en øget internationalisering kan motivere flere unge mennesker til at tage en erhvervsuddannelse.
Veronika Honkasalo, Udvalget for Kundskab og Kultur, Nordisk Råd
Er medlem af det finske parlament for Vasemmistoliitto, byrådsmedlem og ungdomsforsker med en grad i statskundskab. I Nordisk Råd tilhører hun gruppen Nordisk grønt venstre og sidder i Udvalget for Kundskab og Kultur.
Hildur Ingvarsdottir, Tækniskólinn
Har i mere end fire år været skoleleder på Tækniskólinn i Reykjavík, Island. Skolen leverer primært erhvervsuddannelser. Skolens elever har dog også mulighed for at dimittere med en studentereksamen, som mange vælger at gennemføre sideløbende med deres erhvervsuddannelse. Hun er uddannet i maskin- og industriteknik fra Islands Universitet og har en MASc i maskinteknik fra University of British Columbia i Canada. Hun blev desuden kvalificeret som gymnasielærer i 2003.
Milla Järvelin, NFS – Nordens Fackliga Samarbetsorganisation
Er Policy officer i NFS og har tidligere arbejdet som bl.a. EU Coordinator i Sveriges Kommuner och Regioner samt som International coordinator i Sveriges läkarförbund. NFS er en samarbejdsorganisation for fagforeninger og centrale hovedorganisationer i Norden. Den har 15 medlemsorganisationer og repræsenterer mere end 8,5 millioner organiserede arbejdere i Norden. Organisationens mission er at sikre et tæt samarbejde mellem dens medlemmer og at fremme fagforeningsmedlemmernes interesser – gennem erfaringsudveksling, fortalervirksomhed og samarbejde om fælles mål.
Leif Lahti, Utbildning Nord
Har i mere end 6 år været direktør på Utbilding Nord, hvor han tidligere var HR-chef/Vice Vd i mere end 11 år. Utbildning Nord er en pan-nordisk uddannelsesudbyder i Övertorneå i Nordsverige. Den udbyder erhvervsuddannelser til de finske, norske og svenske arbejdsmarkeder. På Utbildning Nord mødes omkring 500 norske, svenske og finske elever hvert år. Skolen tilbyder omkring 30 erhvervsuddannelser tilpasset kravene i alle tre lande.
Pär Lundström, Installatörsföretagen
Er seniorrådgiver i Installatörsföretagen med fokus på erhvervspolitik og kompetenceforsyning. Han arbejder med alle dimensioner af kompetenceforsyning knyttet til, hvordan markedet udvikler sig i forhold til klimaforandringer. Som repræsentant for Svensk Næringsliv deltager han i Cedefops Management Board. Er desuden aktiv i Skills4Climate - EuropeOn (europe-on.org).
Annika Lyytikäinen, Ungdommens Nordiske Råd
Er medlem af bestyrelsen i Ungdommens Nordiske Råd og medlem af Finlands Kristendemokratiske Ungdom. Fungerede i 2020-2021 som formand for Finlands Kristendemokratiske Ungdom. Hun dimitterede med en bachelorgrad i musik fra Sibelius Academy of the University of the Arts i 2018 og har derudover en bachelorgrad i økonomi fra Hanken Svenska handelshögskolan.
Vibeke Hammer Madsen, Grænsehindringsrådet, Nordisk Ministerråd
Er formand for Grænsehindringsrådet i 2022. Har blandt andet været administrerende direktør i hovedorganisationen Virke mellem 2002 og 2018. Inden stillingen i Virke (dengang kendt som HSH) arbejdede hun i PA Consulting Group som partner og ansvarlig for området ”People, Organisation & Change”. Har desuden haft en række bestyrelsesposter.
Claes Håkansson, Udvalget for Vækst og Udvikling, Nordisk Råd
Er seniorrådgiver for Nordisk Råds udvalg for Vækst og Udvikling. Har tidligere været seniorrådgiver for Grænsehindringsrådet i Nordisk Ministerråd, Seniorrådgiver hos Öresundskomiteen og specialkonsulent i Øresunddirekt.
Michael Matz, Udvalget for Kundskab og Kultur, Nordisk Råd
Er seniorrådgiver for Nordisk Råds udvalg for Kundskab og Kultur. Har tidligere været seniorrådgiver i Nordisk Ministerråd med følgende arbejdsområder: De nordiske kulturinstitutioner, strategi for det nordiske kultursamarbejde og det nordiske kulturbudget. Har derudover arbejdet som bl.a. koordinator hos Kulturrådet - Swedish Arts Council
Kjell-Arne Ottosson, Udvalget for Vækst og Udvikling, Nordisk Råd
Er en svensk kristendemokrat, som har været medlem af Rigsdagen siden 2018. Inden han kom til Rigsdagen, har han bl.a. været kommunalpolitisk aktiv i Årjäng kommune. I Nordisk Råd er han medlem af Udvalget for Vækst og Udvikling.
Claus Rosenkrands, Dansk Erhverv
Har de seneste 7 år været uddannelsespolitisk chef hos Dansk Erhverv. Her har han ansvar for Dansk Erhvervs politiske arbejde med folkeskole, erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, vejledning og overgange mellem grundskole og erhvervsuddannelser. Har tidligere været bl.a. fuldmægtig i Undervisningsministeriet i Danmark og chefkonsulent i DI - Dansk Industri med fokus på strategi- og politikudvikling, analyser samt presse- og kommunikationsarbejde.
Lulu Ranne, Præsidiet, Nordisk Råd
Er en finsk politiker, som sidder i Sannfinländarnas gruppe i Finlands Rigsdag. Hun er viceordfører i rigsdagsgruppen. Er i 2022 vicepræsident for Nordisk Råd, hvor hun blev medlem i 2019. I Nordisk Råd tilhører hun partigruppen Nordisk Frihed og fungerer som formand for Nordisk Råds grænsehindringsgruppe og viceformand for Finlands delegation i Nordisk Råd. Sidder desuden i Præsidiet.
Tormod Skjerve, Skjerve Kompetanse
Har arbejdet med uddannelses- og kompetencepolitik i hovedorganisationen Virke i over 20 år. Har været medlem af Nasjonalt råd for fag- og yrkesopplæring, Nasjonalt Fagskoleråd og Nasjonalt Kompetansebehovsutval. Han har desudet fungeret som ekspert i Cedefop i 3 år og er udnævnt til råd og ekspertgrupper af EU-Kommissionen. Fra 1999-2006 var han afdelingsleder i den norske Handels- og Servicenæringens Hovedorganisation, HSH, ansvarlig for uddannelsespolitikken og udviklingen af strategier for livslang læring i virksomheder.
Go to content