Advisory board

Tænketanken for erhvervsuddannelser har haft adgang til et advisory board. Medlemmerne er udvalgt, fordi de har fagspecifik viden om et eller flere relevante temaer. Samtidig har advisory boardet været med til at sikre, at tænketankens output vurderes og kommenteres ud fra alle relevante perspektiver – herunder flere repræsentanter fra de forskellige lande – for at sikre, at tænketankens anbefalinger ikke misser vigtige, landespecifikke nuancer.
Advisory boardet har bestået af:
 • André Kristiansen, Mesterbrev, Seniorrådgiver
 • Karl Gunnar Kristiansen, Utdanningsdirektoratet, Seniorrådgiver Avdeling for rettferdsvederlag og fagopplæring
 • Leif Pääjärvi, Uddannelsesstrategi Utbildning Nord
 • Petri Suopanki, Nordisk Ministerråd, Seniorrådgiver Grænsehindringer
 • Jens Oldgard, Nordisk Ministerråd, Seniorrådgiver afdeling for Kundskab og Velfærd
 • Peder de Thurah Toft, Nordisk Ministerråd, Seniorrådgiver afdeling for Kundskab og Velfærd
 • Nina Kreutzman, Rakennusliitto – Byggnadsförbundet, Ekspert internationale ærinder
 • Christer Carlssson, Byggnads. Yrkesutbildningsansvarig
 • Pontus Bostrøm, Elektrikerförbundet, 2nd vice president
 • Are Solli, EL og IT Forbundet, Forbundssekretær
 • Kristian Ilner, Fellesforbundet, Rådgiver
 • Gunde Odgaard, BAT-kartellet, Sekretariatsleder
 • Hanna Lindstrøm, Dansk El-forbund Forbundssekretær
Konkret har udvalgte medlemmer bidraget med input til vigtig litteratur samt temaer til diskussion. De enkelte medlemmer har derudover kunne aktiveres, når tænketanken har haft brug for fagspecifik viden. I praksis har følgende medlemmer været aktiveret løbende, fordi de har besiddet specifik viden, som tænketanken har efterspurgt i det løbende arbejde: Leif Pääjärvi, Petri Suopanki, Jens Oldgard og Peder de Thurah Toft.
Endelige har hele advisory boardet har haft mulighed for at kommentere den endelige rapport med henblik på at komme med faktuelle rettelser samt eventuelle forslag til nuanceringer.
Go to content