Litteraturliste

Forud for nedsættelsen af tænketanken har projektgruppen foretaget et desk study af eksisterende litteratur om området og samlet det vigtigste, så alle medlemmer i tænketanken og advisory boardet har haft adgang til at læse op på emner, de ved mindre om.
Desuden er alle medlemmer af tænketanken og advisory boardet blevet opfordret til at dele relevante artikler, rapporter, hjemmesider og anden litteratur med resten af gruppen. Dette er sket i et fælles team på Microsoft Teams.
Nedenfor ses listen over den litteratur, som har udgjort det fælles litteraturgrundlag:
 • Damm, Emilie Agner; Jensen, Troels Lund; Hansen, Freja Thim: Danmark mangler 99.000 faglærte i 2030 (AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2021)
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier: Nye oplysningsvideoer om eud, eux, hhx og htx (Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, 2022)
 • DEA, 2022: Kvalitet i erhvervsuddannelserne (DEA, 2022)
 • Fafo - Fag- og yrkesopplæring: Migrasjon og integrasjon (Database over diverse rapporter) (Fafo - Fag- og yrkesopplæring, ikke dateret) www.fafo.no/forskningstema/migrasjon-og-integrasjon/fag-og-yrkesopplaering
 • Futures, Hanne Shapiro; Andersen, Tine; Larsen, Kristine Nedergaard: A European Approach to Micro-Credentials - Output of the Micro-Credentials Higher Education Consultation Group (European Commission, 2020)
 • Hersom, Henrik; Andersen, Ole Dibbern; Østergaard, Jørgen Theibel; Allermand, Geert: Stolthed i erhvervsuddannelserne – resultater af en undersøgelse (Danish University Colleges, 2019)
 • Installatörsföretagen: Kompetensrapporter (diverse rapporter) (Installatörsföretagen)
 • Pedersen, Troels Beha: Det offentlige svigter på mål om lærepladser – private virksomheder leverer (Børsen, 2022)
 • Rambøll: Kortlægning af brancheregulerede barrierer for mobilitet i Norden (Nordisk Ministerråd, 2020)
 • Simonsson, Angelica: Vocational education and training in the Nordic countries, Knowledge and interventions to combat gender segregation (Nordic Council of Ministers, 2022)
 • Skills Finland: Attitydundersökning om yrkesutbildningen (Skills Finland, 2020)
 • Slåtto, Torhild: ”Kompetansebalanse” - Interview med Tormod Skjerve (NVL - Nordisk Netværk for Voksnes Læring, 2019)
 • Svenskt Näringsliv: Framtidens yrkesutbildning - Ge branscherna makten (Svenskt Näringsliv, 2022)
 • Svenskt Näringsliv: Resultatanalys för yrkesutbildningen (Svenskt Näringsliv, 2020)
 • Svenskt Näringsliv: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna, (Svenskt Näringsliv, 2019)
 • Svenskt Näringsliv: Kompetensförsörjning för klimatomställningen (Svenskt Näringsliv, 2021)
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne: Branding af uddannelserne (TEKNIQ Arbejdsgiverne, ikke dateret) www.tekniq.dk/brancheviden/uddannelserne/branding-af-uddannelserne/
 • Undervisnings- och kulturministeriet; Skills Finland: I den yrkesinriktade utbildningen studerar du för livet och arbetslivet (Undervisnings- och kulturministeriet och Skills, ikke dateret) www.ammattiosaaja.fi/sv/
 • Zweigbergk, Amelie von: Yrkesutbildningar – sju europeiskaexempel (Svenskt Näringsliv, 202)
Go to content