Om denne publikation

Attraktive erhvervsuddannelser i Norden

Nord 2022:028
ISBN 978-92-893-7473-6 (PDF)
ISBN 978-92-893-7474-3 (ONLINE)
http://dx.doi.org/10.6027/nord2022-028
© Nordisk Råd 2022 
Forsidefoto: Simon Kadula/Unsplash.com
Ovrige fotos: Unsplash.com

Det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.
Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa.
Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner.
Nordisk Råd
Nordens Hus
Ved Stranden 18
1061 København K
www.norden.org
Læs flere nordiske publikationer: www.norden.org/da/publikationer
Go to content