Executive summary

Mangel på faglært arbejdskraft er en stor udfordring for landene i Norden. Allerede i dag har mange virksomheder svært ved at rekruttere inden for flere fagretninger. Og udfordringerne vokser. Analyser viser, at Norden samlet set kan mangle flere hundrede tusinde faglærte
Damm, Emilie Agner; Jensen, Troels Lund; Hansen, Freja Thim: Danmark mangler 99.000 faglærte i 2030 (AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2021); Svenskt Näringsliv: Framtidens yrkesutbildning - Ge branscherna makten (Svenskt Näringsliv, 2022)
om 10-15 år.
Mislykkes det at vende den udvikling vil det få store konsekvenser for vores nordiske samfund. Manglen på faglært arbejdskraft vil gøre det svært at understøtte den grønne omstilling, styrke sundhedsvæsener, effektiv udvikling af nye teknologier, osv. Dermed vil Norden heller ikke kunne leve op til statsministrenes vision om et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden.
Nordisk Råd har i 2022 samlet de aktører, der kan gøre noget ved udfordringerne, i en fælles tænketank. Idéen er at bringe alle perspektiver og idéer i spil og skabe et forum, hvor aktørerne kan samarbejde om holdbare løsninger på udfordringen. Vel at mærke løsninger, der har naturlig opbakning fra dem, der skal føre dem ud i livet.
Tænketankens medlemmer er enige om, at de nordiske lande står over for store og komplekse problemstillinger, hvor der ikke altid eksisterer den viden, der skal til for at tage fat om roden på problemerne.
Tænketanken vurderer derfor, at man én gang for alle bør fokusere på at skabe en platform for at kunne samarbejde konstruktivt og effektivt med de givne problemstillinger. Det vil overordnet kræve to ting:
  • Mere viden: Der er brug for et bedre overblik over og mere præcis viden om, hvilke kompetencer vi kommer til at mangle. Derudover er der behov for mere viden om best practice i forhold til at komme udfordringerne til livs, således at best practice kan udbredes og inspirere i hele Norden.
  • Nye fora: Nordisk samarbejde på området skal foregå i dialog mellem aktører i de enkelte lande. I dag har disse dog sjældent anledning til at mødes i fora, hvor de givne problemstillinger diskuteres, og hvor der er beslutningskraft til at handle.
Tænketanken mødtes fem gange i første halvår af 2022, inden dens anbefalinger mangfoldiggøres i dette white paper. I alt foreslår tænketanken 8 konkrete initiativer, som den anbefaler at igangsætte.
Go to content