Tiivistelmä

Pula ammatillisen koulutuksen saaneesta työvoimasta on suuri haaste Pohjoismaissa. Jo nykyään monien eri alojen yritysten on vaikea löytää työntekijöitä, ja haasteet tulevat kasvamaan entisestään.
Analyysit osoittavat, että Pohjoismaista voi 10–15 vuoden kuluttua puuttua useita satoja tuhansia ammattikoulutettuja työntekijöitä
Damm, Emilie Agner; Jensen, Troels Lund; Hansen, Freja Thim: Danmark mangler 99.000 faglærte i 2030 (AE - Arbejder- bevægelsens Erhvervsråd, 2021); Svenskt Näringsliv: Framtidens yrkesutbildning - Ge branscherna makten (Svenskt Näringsliv, 2022)
.
Tällä on suuret seuraukset pohjoismaisille yhteiskunnille, ellei kehityssuuntaa saada käännettyä. Pula ammatillisen koulutuksen saaneesta työvoimasta vaikeuttaa vihreän siirtymän toteutumista, terveydenhuollon vahvistamista, uusien teknologioiden tehokasta kehittämistä jne. Tämän takia Pohjoismaat eivät myöskään pysty toteuttamaan pääministerien visiota vihreästä, kilpailukykyisestä ja sosiaalisesti kestävästä Pohjolasta.
Pohjoismaiden neuvosto kokosi vuonna 2022 yhteiseen ajatushautomoon toimijoita, joiden tehtävänä oli tarttua haasteeseen. Ajatuksena oli koota kaikki näkökulmat ja ideat yhteen ja luoda foorumi, jossa toimijat voivat yhdessä työstää kestäviä ratkaisuja ja vastata haasteeseen. Kyse on siis ratkaisuista, joita ne tahot kannattavat, joiden on tarkoitus panna ratkaisut myös täytäntöön.
Ajatushautomon jäsenet ovat yksimielisiä siitä, että Pohjoismailla on edessään suuria ja monitahoisia ongelmia, joiden ratkaisemiseksi ei aina ole olemassa tarvittavaa tietoa, jonka avulla ongelmien ytimeen voitaisiin tarttua.
Siksi ajatushautomo arvioi, että nyt on korkea aika keskittyä luomaan sellainen foorumi, joka auttaa tekemään rakentavaa ja tehokasta yhteistyötä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Yleisesti ottaen siihen vaaditaan kaksi asiaa:
  • Lisää tietoa: Tarvitaan parempi yleiskatsaus ja tarkempaa tietoa siitä, mistä ammattitaidosta tulee olemaan pulaa. Lisäksi tarvitaan enemmän tietoa parhaista käytännöistä, jotta voidaan vastata haasteisiin ja levittää parhaita käytäntöjä inspiraation lähteiksi koko Pohjolaan.
  • Uusia foorumeja: Alan pohjoismaista yhteistyötä tehdään vuoropuhelussa yksittäisten maiden toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä kyseisillä toimijoilla on kuitenkin vain harvoin tilaisuus kokoontua foorumeihin, joissa keskustellaan mainituista ongelmista ja joilla on päätösvaltaa toimia.
Ajatushautomo kokoontui viidesti ensimmäisen puolen vuoden aikana vuonna 2022, minkä jälkeen sen suosituksista laadittiin tämä valkoinen kirja. Ajatushautomo ehdottaa kahdeksan konkreettisen aloitteen käynnistämistä.
Go to content