Ajatus­hautomon jäsenet

Ajatushautomon jäsenten lyhyt esittely:
Jorodd Asphjell, Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Norjan suurkäräjillä työväenpuolueen edustaja sekä koulutus- ja tutkimusvaliokunnan jäsen. Toiminut paikallispolitiikassa Orkdalin kunnanhallituksessa vuosina 1983–1987 ja varapormestarina vuosina 1999–2003. Pohjoismaiden neuvostossa sosiaalidemokraattisen ryhmän ja puheenjohtajiston jäsen sekä Norjan valtuuskunnan puheenjohtaja.
Mia Bernhardsen, Ruotsin elinkeinoelämän keskusjärjestö (Svenskt Näringsliv)
Poliittinen asiantuntija, joka keskittyy osaamisen ylläpitoon, vastannut muun muassa keskusjärjestön vuonna 2020 julkaistusta rekrytointitutkimuksesta. Keskittyy osaamisen ylläpitoa, validointia ja diversiteettiä koskeviin asioihin. Kirjoittaa myös osaamisen ylläpitoa koskevaa blogia Kompetensförsörjning: www.svensktnaringsliv.se/blogg/ kompetensforsorjning.
Liv Kari Eskeland, Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta
Norjan suurkäräjillä Høyre-puolueen edustaja. Toiminut Stordin pormestarina vuosina 2007–2015 ja suurkäräjien varajäsenenä vuosina 2017–2021 ennen valintaa suurkäräjien varsinaiseksi edustajaksi vuonna 2021. Työskennellyt aiemmin johtajana Link Signatur AS -osakeyhtiössä, projektipäällikkönä Unitechissä sekä Norjan kielineuvoston hallituksen jäsenenä. Pohjoismaiden neuvostossa konservatiivisen ryhmän ja Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan jäsen.
Magnus Gissler, Pohjolan ammatillinen yhteistyöjärjestö (PAY)
PAY:n pääsihteeri. Työskennellyt aiemmin Ruotsin toimihenkilöiden ja akateemisesti koulutettujen ammattiliitossa. PAY on Pohjoismaiden ammattijärjestöjen ja keskeisten kattojärjestöjen yhteistyöjärjestö. PAY:ssa on 15 jäsenjärjestöä ja se edustaa yli 8,5:tä miljoonaa järjestäytynyttä työntekijää Pohjolassa. Järjestön tavoitteena on varmistaa tiivis yhteistyö jäsenten kesken ja edistää ammattiyhdistysten jäsenten etuja vaihtamalla kokemuksia, edustamalla jäsenten etuja ja tekemällä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Bertel Haarder, Pohjoismaiden neuvoston presidentti
Tanskalainen poliitikko ja kansankäräjillä Venstre-puolueen edustaja. Valittiin kansankäräjille ensimmäisen kerran vuonna 1975, siitä lähtien ollut useita luottamus- ja ministeritehtäviä. Toiminut muun muassa opetusministerinä yli 15 vuoden ajan ja pohjoismaisena yhteistyöministerinä vuoden 2007 marraskuusta vuoden 2010 helmikuuhun. Pohjoismaiden neuvostossa keskiryhmän ja puheenjohtajiston jäsen. Vuosien aikana toiminut Pohjoismaiden neuvostossa useissa tehtävissä, muun muassa presidenttinä vuonna 2021.
Mirja Hannula, Elinkeinoelämän keskusliitto
Työskennellyt asiantuntijana Elinkeinoelämän keskusliitossa yli 15 vuoden ajan – kahtena edellisenä vuotena johtavana asiantuntijana painopisteenä osaaminen, digitalisaatio ja HR. Lisäksi Turengissa sijaitsevan ammattioppilaitoksen Kiipulasäätiön hallituksen jäsen.
Ole Heinager, Tanskan ammattikoulut ja lukiot
Kööpenhaminan koulutuksen NEXTin toimitusjohtaja, puheenjohtaja DEG-L:ssä (Tanskan ammattikoulujen ja lukioiden johtajaryhmä). Molemmissa rooleissaan edistää muun muassa sitä, että ammatillinen koulutus houkuttelisi enemmän nuoria ja tulevaisuuden työmarkkinoita. Työn painopisteenä on vahvasti kestävyys ja vihreä siirtymä sekä STEM-aineet ja osaaminen tulevaisuudessa. Ole Heinager uskoo muun muassa siihen, että kansainvälisyyden lisääminen voi motivoida useampia nuoria valitsemaan ammatillisen koulutuksen.
Veronika Honkasalo, Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta
Suomen eduskunnassa vasemmistoliiton edustaja, kaupunginvaltuutettu, nuorisotutkija ja valtiotieteiden tohtori. Pohjoismaiden neuvostossa Pohjoismaiden vihreän vasemmiston ja Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan jäsen.
Hildur Ingvarsdottir, Tækniskólinn
Toiminut yli viisi vuotta Reykjavikin teknisen koulun johtajana Islannissa. Koulu tarjoaa ensisijaisesti ammatillisia opintoja. Koulun opiskelijoilla on kuitenkin mahdollisuus suorittaa myös ylioppilastutkinto ammattiopintojen ohessa. Koulutukseltaan kone- ja teollisuusteknikko Islannin yliopistosta ja konetekniikan maisterintutkinto (MASc) Brittiläisen Kolumbian yliopistosta Kanadasta. Lisäksi lukion opettajan pätevyys vuonna 2003.
Milla Järvelin, Pohjolan ammatillinen yhteistyöjärjestö (PAY)
Poliittinen virkailija PAY:ssa, työskennellyt aiemmin mm. EU-koordinaattorina Ruotsin kuntien ja alueiden liitossa (SKR) sekä Ruotsin lääkäriliiton kansainvälisenä koordinaattorina. PAY on ammattiyhdistysten ja keskeisten kattojärjestöjen pohjoismainen yhteistyöjärjestö. PAY:ssa on 15 jäsenjärjestöä ja se edustaa yli 8,5:tä miljoonaa järjestäytynyttä työntekijää Pohjolassa. Järjestön tavoitteena on varmistaa tiivis yhteistyö jäsenten kesken ja edistää ammattiyhdistysten jäsenten etuja vaihtamalla kokemuksia, edustamalla jäsenten etuja ja tekemällä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Leif Lahti, Koulutus Nord
Toiminut jo kuusi vuotta Koulutus Nordin johtajana, aiemmin HR-päällikkönä ja varajohtajana yli 11 vuotta. Koulutus Nord on pohjoismainen oppilaitos Pohjois-Ruotsin Ylitorniolla. Se tarjoaa ammatillisia koulutuksia Suomen, Ruotsin ja Norjan työmarkkinoille. Koulutus Nordissa opiskelee noin 500 suomalaista, ruotsalaista ja norjalaista opiskelijaa vuosittain. Oppilaitoksessa on tarjolla noin 30 ammatillista koulutusta, jotka täyttävät kaikkien kolmen maan vaatimukset.
Pär Lundström, Installatörsföretagen (asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö)
Järjestön vanhempi erityisasiantuntija, joka keskittyy elinkeinopolitiikkaan ja osaamisen turvaamiseen. Työhön kuuluvat kaikki ulottuvuudet, jotka liittyvät osaamisen turvaamiseen ja markkinoiden kehittymiseen ilmastonmuutoksen myötä. Ruotsin elinkeinoelämän keskusliiton edustajana Cedefopsin (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen) hallituksen jäsen. Lisäksi aktiivisesti mukana aloitteessa Skills4Climate – EuropeOn (europe-on.org).
Annika Lyytikäinen, Nuorten Pohjoismaiden neuvosto
Nuorten Pohjoismaiden neuvoston ja Suomen kristillisdemokraattisten nuorten jäsen. Vuosina 2020–2021 kristillisdemokraattisten nuorten puheenjohtaja. Valmistui musiikin kandidaatiksi Sibeliusakatemiasta vuonna 2018 ja lisäksi kauppatieteiden kandidaattitutkinto Hankenista.
Vibeke Hammer Madsen, Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvosto
Rajaesteneuvoston puheenjohtaja vuonna 2022. Toiminut mm. toimitusjohtajana työnantajien keskusjärjestössä (Virke) vuosina 2002–2018. Ennen virkaansa Virken toimitusjohtajana (aiemmin HSH) työskenteli kumppanina PA Consulting Groupissa vastuualueenaan People, Organisation & Change. Aiemmin lisäksi useita tehtäviä yritysten hallituksissa.
Claes Håkansson, Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta
Vanhempi erityisasiantuntija Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnassa. Toiminut aikemmin vanhempana erityisasiantuntijana Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvostossa ja Juutinraumakomiteassa sekä erityisasiantuntijana Øresunddirekt-neuvontapalvelussa.
Michael Matz, Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta
Vanhempi erityisasiantuntija Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja Kulttuuri Pohjolassa -valiokunnassa. Toiminut aiemmin vanhempana erityisasiantuntijana Pohjoismaiden ministerineuvostossa seuraavilla osa-alueilla: pohjoismaiset kulttuurilaitokset, pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön strategia ja pohjoismainen kulttuuribudjetti. Toiminut lisäksi mm. koordinaattorina Ruotsin kulttuurineuvostossa.
Kjell-Arne Ottosson, Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta
Ruotsalainen kristillisdemokraatti, joka on ollut valtiopäivien edustaja vuodesta 2018. Ennen valtiopäiville tuloaan toiminut mm. aktiivisesti Årjängin kunnallispolitiikassa. Pohjoismaiden neuvostossa Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan jäsen.
Claus Rosenkrands, Tanskan elinkeinoelämän keskusliitto (Dansk Erhverv)
Viimeiset seitsemän vuotta Dansk Erhvervin koulutuspoliittinen johtaja. Vastuussa Dansk Erhvervin työstä peruskoulujen, ammattikoulutusten, ammatillisten lukiokoulutusten ohjauksen ja peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen välisen siirtymän osalta. Aiemmin mm. opetusministeriössä asiantuntijana ja Tanskan teollisuusalan etujärjestössä pääkonsulttina pääaloinaan strategian ja politiikan kehittäminen, analyysit sekä lehdistötiedotus ja viestintä.
Lulu Ranne, Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto
Suomalainen poliitikko, edustaa eduskunnassa perussuomalaisia. Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja. Pohjoismaiden neuvoston jäsen vuodesta 2019 ja Pohjoismaiden neuvoston varapresidentti vuonna 2022. Pohjoismaiden neuvostossa Vapaa Pohjola -puolueryhmän jäsen ja Pohjoismaiden neuvoston rajaesteryhmän puheenjohtaja sekä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Lisäksi puheenjohtajiston jäsen.
Tormod Skjerve, Skjerve Kompetanse
Työskennellyt koulutus- ja osaamispolitiikan parissa Virke-kattojärjestössä yli 20 vuotta. Toiminut Norjan kansallisen ammattikoulutuksen neuvostossa, kansallisessa ammattikouluneuvostossa sekä kansallisessa osaamistarvevaliokunnassa. Lisäksi kolme vuotta asiantuntijana Cedefopissa ja nimetty EU-komission neuvonta- ja asiantuntijaryhmiin. Vuosina 1999–2006 Norjan kauppa- ja palveluelinkeinojen keskusjärjestön (HSH) osastonjohtaja vastuualueenaan koulutuspolitiikka ja elinikäisen oppimisen strategioiden kehittäminen yrityksissä.
Go to content