Gå till innehållet

Om detta program

Ett säkrare, grönare, friare Norden

PolitikNord 2023:730
ISBN 978-92-893-7685-3 PDF
ISBN 978-92-893-7686-0 ONLINE
http://dx.doi.org/10.6027/politiknord2023-730
© Nordiska ministerrådet 2023
Publicerad: 31.10.2023
Foto på framsidan: Per-Pixel Petersson/imagebank.sweden.se
Foto på övriga sidor: imagebank.sweden.se
Introduktion: Emelie Asplund, Cecilia Larsson Lantz, Simon Paulin
Ett integrerat Norden utan gränshinder: Maskot, Faramarz Gosheh, Tina Axelsson
Ett grönt Norden: Asaf Kliger, Sofia Sabel, Henrik Trygg
Ett konkurrens­kraftigt Norden: Plattform, Jann Lipka, Jan-Olof Yxell
Ett socialt hållbart Norden: Scandinav, City of Stockholm, Melker Dahlstrand

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.
Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och en viktig del av europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa. 
Det nordiska samarbetet vill stärka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.
Nordiska ministerrådet
Nordens Hus
Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn
pub@norden.org
Läs flera nordiska publikationer: www.norden.org/sv/publikationer