Gå till innehållet
INTRO.jpg

Introduktion

Visionen att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030 är vägledande för Nordiska ministerrådets verksamhet. Under året kommer en ny gemensam handlingsplan (2025–2030) för visionsarbetet för Nordiska ministerrådet att antas, baserat på de program för alla samarbetsområden som kommer att beslutas av ansvarigt ministerråd under 2024. Det svenska ordförandeskapet kommer att arbeta aktivt för att handlingsplanen ska visa vägen för hur ministerrådet med tydliga mål och prioriteringar, effektiva arbetsmetoder och åtgärder som ger tydlig nordisk nytta kan bidra till att förverkliga visionen.
Ordförandeskapet kommer att verka för att ministerrådets verksamhet även fortsättningsvis beaktar de tvärgående perspektiven hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv. Sverige kommer också att fortsätta arbeta för att stärka dialogen med det civila samhället som är av central betydelse för det nordiska samarbetet.
SE mørk blå.png