Gå till innehållet

Ett säkrare, grönare, friare Norden

Inledningsord från stats­ministern och samarbets­ministern

Rysslands brutala och illegala aggression mot Ukraina innebär att Norden och Europa befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på mycket länge. Vårt samarbete och vårt gemensamma försvar av demokratin och alla människors rätt att leva i fred och frihet är därför viktigare än någonsin.
Våra länder delar en grundläggande värdegemenskap, en stark demokratisk tradition och gemensam historia. På denna grund har vi utvecklat former för att gemensamt möta inte bara säkerhetspolitiska kriser och utmaningar, utan också gemensamt ta oss an frågor om klimat och miljö, energi, brottsbekämpning, civil krisberedskap och mycket annat. Sverige går in i detta ordförandeskap med en fast övertygelse om att ett allt närmare nordiskt samarbete är avgörande för våra länders gemensamma välstånd och resiliens. Det är genom att stå tillsammans som vi blir starkare och tryggare.
Visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030 kommer att vara vägledande för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Vi kommer att fortsätta arbetet för att Norden ska vara ledande i den gröna omställningen och en globalt konkurrenskraftig och socialt hållbar region, i linje med de strategiska prioriteringar som vi gemensamt slagit fast.
Det nordiska samarbetet är en tillväxtmotor. Vi är på många sätt en av världens mest konkurrenskraftiga regioner. Faktum är att som helhet utgör Norden världens tolfte största ekonomi och skulle kunna ingå i G20. Här finns världsledande företag inom industri och gröna tekniker, mobilitet, digitalisering och forskning och utveckling. Det finns mycket att vara stolta över. Samtidigt är vår ekonomiska styrka och ställning inte en konstant. Att fortsätta underlätta för företag och människor att verka över gränserna är avgörande.
Under ordförandeskapet kommer vi att särskilt fokusera på åtgärder för ökad mobilitet över gränser och integration. I detta sammanhang kommer vi att särskilt uppmärksamma att den nordiska gemensamma arbetsmarknaden under 70 år har tjänat våra länder väl och bidragit till vårt gemensamma välstånd.
Under året är Sverige också ordförande i de informella nordiska och nordisk-baltiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetena. Det nordisk-baltiska samarbetet blir allt viktigare. Inom ramen för det kommer ett fortsatt starkt stöd till Ukraina och deras frihetskamp att vara en prioriterad fråga. Som fria demokratier är det vår skyldighet och plikt att stödja dem som slåss för samma rätt, och i förlängningen för försvaret av vår.
Vi ser fram emot samarbetet 2024!
forord kopier.jpg
Statsminister Ulf Kristersson och samarbetsminister Jessika Roswall.