Uppföljning och åtgärder

Nordiska rådet vill sätta agendan och bidra till att strategin följs upp genom strategisk användning av våra politiska verktyg, däribland rekommendationer till de nordiska regeringarna/Nordiska ministerrådet, skriftliga frågor till de nordiska regeringarna och politisk dialog samt möten med nordiska ministrar. Nordiska rådet ska vara en konstruktiv och aktiv deltagare i internationella forum. Konferenser, seminarier och rundabordsmöten, gärna i samarbete med våra internationella samarbetspartner samt aktiv användning av Nordiska rådets kommunikationskanaler spelar en viktig roll. Nordiska rådets samarbete med Nordiska ministerrådet, de nordiska regeringarna och de nordiska parlamenten, både på politisk och administrativ nivå, ska stärkas för att säkerställa god uppföljning och nordisk nytta. Vid behov kommer strategin att kompletteras med konkreta handlingsplaner och i årsredovisningen redovisas Nordiska rådets årliga internationella verksamhet.
Gå till innehållet