Särskilt prioriterade länder, regioner och organisationer

Nordiska rådet vill i sitt internationella samarbete särskilt prioritera närområdena, det vill säga Östersjöområdet, Arktis, Europa och våra grannar. Nordiska rådet främjar den internationella strategins målsättningar i sina relationer med andra parlamentariska organisationer, varav de viktigaste är Baltiska församlingen, BSPC, Europaparlamentet, CPAR, Västnordiska rådet och Beneluxparlamentet. Nordiska rådet har ingått i samarbetsavtal eller liknande med de ovannämnda parlamentariska församlingarna. Utöver dem prioriterar Nordiska rådet i sin internationella verksamhet en rad andra regioner och aktörer: Ukraina, Tyskland och Schleswig-Holstein, Storbritannien och Skottland, USA, Kanada och den demokratiska oppositionen i Ryssland och Belarus.
Gå till innehållet