Denna strategi tar avstamp i Nordiska rådets första internationella strategi (2018–2022). Strategin definierar rådets strategiska och långsiktiga mål inom det internationella fältet. Strategins målsättningar styr Nordiska rådets internationella verksamhet. Nordiska rådet har ett nära samarbete med en rad internationella, regionala och nationella parlamentariska organisationer. I strategin ingår även målsättningar och rekommendationer till Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna. Det övergripande ansvaret för Nordiska rådets internationella samarbete och frågor som berör utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken ligger hos presidiet.
Gå till innehållet