Gå till innehållet

Nordisk kulturfakta 2023:05

Kulturens roll och nytta i samhälls­utvecklingen

En kunskapsöversikt med utgångspunkt i forskning och de nordiska ländernas kulturpolitik