Go to content

6. Lopuksi

Toiminnan vaikuttavuuden ja arvioinnin valmennusta voidaan pitää kaikilla mittareilla onnistuneena konseptina, jonka kehittämistä toteuttajaorganisaatioissa jatketaan pilottivaiheen jälkeen. Seuraava valmennus käynnistyy syksyllä 2023. Valmennuksen toteuttaminen on vienyt aikaa, mutta se on ollut tehokas tapa lisätä osaamista ja arviointia järjestöissä. Tämänkaltainen valmennuskonsepti sopii hyvin sekä kattojärjestön, osaamiskeskuksen että opintokeskuksen perustoimintaan. Vastaavalla konseptilla valmennusta voidaan järjestää myös muista teemoista.
Kiitos kaikille valmennuksen toteuttajille ja pilottivalmennukseen osallistuneille organisaatioille!