Go to content

1. Johdanto

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, opintokeskus Sivis ja nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri toteuttivat keväällä 2023 yhdessä vaikuttavuusvalmennuksen järjestötoimijoille. Valmennus toteutettiin osana Evaluation and monitoring of the activities of youth organisations in the Nordics - what could be learned among the Nordic countries? -hanketta, joka on toteutettu vuosina 2021–2023 Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoituksella.
Yksi nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja osaamiskeskus Kentaurin tavoitteista yleisesti on lisätä nuorisoalan vaikuttavuusosaamista eli alan toimijoiden kykyä mitata, arvioida ja viestiä oman työnsä vaikutuksista. Vaikuttavuusvalmennus sopi näin ollen erinomaisesti molempien organisaatioiden perustehtävään. Tästä syystä konseptia olikin helppo lähteä kehittämään. Hankerahoitus on mahdollistanut kehittämistyön, mutta alusta alkaen on ollut selvää, että kyse ei ole “vain hankkeesta”, vaan pitkäjänteisestä kehittämisestä, johon hankerahoitus on tarjonnut alkusysäyksen.
Tästä käsikirjasta löydät vaikuttavuusvalmennuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Käsikirja kuvaa prosessin kokonaisuudessaan ja sen avulla vaikuttavuusvalmennuksen voi toteuttaa esimerkiksi kattojärjestön toimesta jäsenjärjestöille. Toivomme, että malli helpottaisi vaikuttavuuden ja arvioinnin osaamisen lisäämistä suomalaisella ja pohjoismaisella nuorisojärjestökentällä.
Vaikuttavia lukuhetkiä,
  • Tuija Kautto, palvelujohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
  • Mikael Lehtonen, koulutusasiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
  • Raisa Omaheimo, osaamiskeskuspäällikkö, Osaamiskeskus Kentauri ja asiantuntija, Opintokeskus Sivis