Go to content

4. Resursointi

Henkilöstöresurssit

Osallistuvat organisaatiot

Osallistuvista organisaatioista mukaan toivottiin nimettävän kaksi henkilöä. Tällä pyrittiin lisäämään vertaisoppimista, keskinäistä jakamista sekä mahdollistamaan järjestöjen kehitystyön käynnistymisen tehokkaalla tavalla. Osallistuneet organisaatiot pitivät tätä hyvänä ratkaisuna. Kahden henkilön osallistumisen todettiin tuoneen lisää näkökulmia, vertaispainetta kehittämistyöhön sekä sen, että asiat levisivät organisaatiossa laajemmalle.
Osallistujat osallistuivat paikan päällä tilaisuuksiin kaksi kokonaista työpäivää. Lisäksi verkossa oli verkkoluento (2 h), yksilövalmennus (1–2 h) ja vapaaehtoinen Q&A-tilaisuus (1 h). Yhteensä työaikaa näihin kului noin kolme työpäivää per osallistuja, eli kuusi työpäivää per organisaatio. Lisäksi osallistujien aikaa vei hakemuksen kirjoittaminen, arviointisuunnitelman tekeminen sekä vertaispalautteen antaminen.

Järjestävät organisaatiot

Valmentajien (3 hlöä) käyttämä työaika jakautui seuraavalla tavalla:
  • Suunnittelutapaaminen kaksi työpäivää
  • Valmennuksen toteutus (työskentely osallistujien kanssa) neljä työpäivää
  • Valmentajien purkutapaaminen yksi työpäivä
  • Muu työaika valmennuksen aikana (sis. valmentajien palaverit, suunnitelmien lukemiset, valmistautumiset luentoihin, kalvojen tekemiset ym.):
    • three working days from two coaches
    • four working days from one coach (incl. communication to participants and overall coordination)

Kokonaisuudessaan vaikuttavuusvalmennus vei järjestäviltä organisaatioilta noin kahden viikon työajan per valmentaja. Käytettyä työaikaa voi pitää kohtuullisena suhteessa valmennuksen merkitykseen ja todennettuun osaamisen kasvamiseen.
Huomioitavaa on myös, että tämä aika kului valmennuksen pilotin rakentamiseen. Seuraavalla kierroksella työaikaa tulee kulumaan tätä vähemmän.

Valmentajien osaaminen 

Vaikuttavuusvalmennuksen toteuttaminen tällä mallilla vaatii valmennuksen valmentajilta arvioinnin ja vaikuttavuuden osaamista. Kaikilla kolmella valmentajalla oli omaa kokemusta järjestökentän työstä, ja kaikki olivat perehtyneet vaikuttavuuden arviointiin joko aiemmissa työtehtävissään tai osana opintojaan. Valmentajilla oli lisäksi kokemusta tapahtumien ja koulutusten järjestämisestä sekä tilaisuuksien fasilitoimisesta sekä livenä että verkossa.
Yksi valmentajista oli vastuussa kaikesta tiedottamisesta ja valmennuksen koordinoimisesta. Viestinnän keskittäminen koettiin valmentajien ryhmässä erittäin toimivaksi ratkaisuksi ja viestintä sai kiitosta myös osallistujilta.

Taloudelliset resurssit

Pilottivalmennuksessa käytettiin osittain ulkopuolisten omistamia vuokratiloja, mistä aiheutui kustannuksia. Lisäksi suunnittelutapaaminen järjestettiin kaksipäiväisenä, mistä aiheutui matka- ja majoituskuluja. Osallistujille tarjottiin kahdessa lähipäivässä aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaat olivat omakustanteiset.
Valmennukseen käytettyä työaikaa ei ole laskettu taloudellisiin resursseihin, vaikka se ilman muuta myös sellainen on.
Valmennuksen osallistumismaksu oli 100 euroa per organisaatio. Maksun tavoitteena oli ennen kaikkea sitouttaa osallistujat valmennusohjelmaan, ei niinkään kattaa kuluja.
IT-resursseina hyödynnettiin sekä ilmaisia että maksullisia työkaluja. Tässä valmennuksessa käytettiin ilmaista versiota Slack-keskustelualustasta ja Googlen työkaluja. Maksullisista työkaluista hyödynnettiin Webropolia ja Zoomia, jotka olivat käytössä järjestävissä organisaatioissa jo valmiiksi, joten näistä ei syntynyt lisäkuluja.
Valmennus on mahdollista toteuttaa hyvin erilaisin taloudellisin resurssein. Pilottivalmennuksessa hanke mahdollisti rahoituksen hieman tavanomaista laveammin. Toisaalta jatkossa valmennuksen toteuttaminen ei vaadi esimerkiksi yhtä laajaa suunnittelutapaamista. Toisaalta pidettiin hyvänä, että valmentajien tapaamisille oli varattu hyvin aikaa ja tapaamisissa (yhteensä kolme päivää) keskityttiin vain vaikuttavuusvalmennuksen suunnitteluun ja konseptointiin. Vaikka tästä aiheutuikin kuluja, oli tämä työajan käytön näkökulmasta taloudellisesti järkevä ratkaisu.

Viestintä osallistujille valmennuksen aikana

Viestinnässä hyödynnettiin kolmea eri kanavaa: sähköposti, Slack ja Drive.
Sähköpostin kautta osallistujille kulkivat kaikki ohjeistukset ja infoviestit valmennuksen kulusta. Sähköpostiviestejä pyrittiin keskittämään niin, että yhteen viestiin koottiin aina mahdollisimman kattavasti tieto tulevista tapaamisista ja tehtävistä, jotta sähköpostien määrä pysyisi järkevänä.
Slack-alusta oli osallistujien käytössä heidän omien materiaalien jakamiseen, vertaiskeskusteluun ja arviointisuunnitelmien kommentointiin. Slackiin luotiin kanavat vertaispalautteille, joissa keskustelua käytiin. Valmentajilla oli pääsy kaikkiin kanaviin. Valmennuksen päätyttyä valmentajat lähettivät vielä lyhyet palautteet Slackin kautta valmennuksesta omille yksilövalmennettavilleen.
Jaettuun Drive-kansioon koottiin kaikki valmennuksen materiaali eli vetäjien diaesitykset, lisämateriaalit ja osallistujien lopetuspäivän esitysmateriaali.