Go to content

TemaNord 2023:536

Handbok för coachningen ”Verksamhetens påverkan och utvärdering”

Hur ökades organisationernas kompetens på fyra månader?