Go to content
Photos: iStock and Unsplash

Hvor er kvinder i den maritime sektor?

Dette projekt blev initieret af det norske formandskab for Nordisk Ministerråd for Ligestilling og LGBTQ i 2021. Det er finansieret af Den Nordiske Embedsmandskomité for Ligestilling og LGBTQ (EK-JÄM) og Arbejdsgruppen for Fiskeri (AG- Fisk). Projektet ledes og udføres af Nordregio i samarbejde med Islands Universitet, Institut for Geografi (& Turismestudier), Fakultet for Liv- og Miljøvidenskab.
Fiskeri og akvakultur er en vigtig økonomisk sektor for de fleste af de nordiske lande. De "blå marker" i havene i Norden er dog en sektor, der traditionelt er mandsdomineret, og statistik over kønsforhold og kvindelig tilstedeværelse afslører et kønsopdelt arbejdsmarked. De nordiske partnere betragter disse kønsforskelle i sektoren som problematiske på mange niveauer, hvilket har foranlediget lanceringen af ​​projektet LAKS OG LIKESTILLING (“Salmon & Equality”) for at identificere årsager, der bidrager til ubalancen mellem kønnene. Dette projekt analyserer faktorer, der hindrer eller fremmer en forbedret kønsbalance i fiskeri og akvakultur i Norden.
Projektet har til formål at bidrage til et forbedret vidensgrundlag om ligestillingsspørgsmål i fiskeri og akvakultur samt andre nye og fremvoksende blå bioøkonomier på tværs af de nordiske lande. Sideløbende har det til hensigt at øge bevidstheden om behovet for en forbedret kønsbalance i virksomhederne samt anerkende værdien af ​​kvinders færdigheder, der arbejder i sektoren. Mere specifikt har projektets forskningsresultater til formål at forbedre viden om tiltag, der har vist sig effektive til at øge ligestillingen inden for sektoren. På baggrund af en komparativ analyse sigter vi mod at opbygge en videnbase for bedste praksis og udveksling af erfaringer. Endelig vil resultaterne af den sammenlignende forskning blive præsenteret i politiske anbefalinger om foranstaltninger, der kan forventes at øge rekrutteringen af ​​kvinder, både som ejere og aktive arbejdere i sektoren.
Projektet har fokus på at afdække aktive tiltag, der bidrager til øget ligestilling og mere balanceret repræsentation af både mænd og kvinder. Det har også til formål at give et overblik over eksisterende statistikker over kønsforhold blandt ansatte og arbejdsgivere i fiskeri- og akvakultursektoren og identificere videnskløfter med hensyn til arbejdsdeling og op igennem hierarkiet indenfor for sektoren.