Go to content

Starta här

Rättighetsbaserad analys för barn och unga (RBA) är ett stödverktyg för dig som arbetar inom eller på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Verktyget ska användas när du vil integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i dit arbete.
Verktyget hjälper dig att göra analyser av hur barn och unga påverkas av vår verksamhet. Det innehåller olika formulär som är anpassade för att analysera enskilda insatser eller stödprogram.
Inled med att svara på nedanstående frågor. Utifrån dina svar guidas du vidare till det formulär för rättighetsbaserad analys för barn och unga som passar just det som du vill analysera. Formuläret laddas ner som en Word-fil.

1. Är barn och unga målgrupp för insatsen?2. Kommer barn eller unga själva vara aktiva eller involverade i insatsen?

3. Gäller ärendet ett stödprogram eller en process för bidragsgivning?Få mer information om verktyget
Läs mer
Få en översikt över formulären
Läs mer