Go to content

Översikt över formulären

Typ av insats
Analysen är anpassad till 2 typer av insatser: enskilda insatser och stödprogram. Det finns 6 olika formulär för att analysera enskilda eller avgränsade insatser, där en insats är definierad brett, och det finns 1 formulär för att analysera ramarna för ett stödprogram eller en process för bidragsgivning.
Målgrupp
Analysen är anpassad till om barn/unga är målgrupp eller inte. Målgruppen kan givetvis vara bredare än bara barn/unga.
Involvering
Analysen är anpassad till om barn/unga är involverade eller inte. Om barn under 18 år är involverade utökas analysen för att ta särskild hänsyn till barns rättigheter och behov.
RBA formulär
Använd det RBA formulär som passar just det du vill analysera.
3. Gäller ärendet ett stödprogram eller en process för bidragsgivning?
Nej
1. Är barn och unga målgrupp för insatsen?
Ja
2. Kommer barn eller unga själva att vara aktiva eller involverade i insatsen?
Ja, barn 0 – 18 år
Använd RBA1
Ja, både barn och unga
Ja, unga 18 – 25 år
Använd RBA2
Nej
Använd RBA3
Nej
2. Kommer barn eller unga själva att vara aktiva eller involverade i insatsen?
Ja, barn 0 – 18 år
Använd RBA4
Ja, både barn och unga
Ja, unga 18 – 25 år
Använd RBA5
Nej
Använd RBA6
Ja
Använd RBA7