Go to content

Om denna publikation

Rättighetsbaserad analys för barn och unga i Nordiska ministerrådet 

Nord 2023:019
ISBN 978-92-893-7615-0 PDF
ISBN 978-92-893-7616-7 ONLINE
http://dx.doi.org/10.6027/nord2023-019
© Nordiska ministerrådet 2023
Foto: Norden.org/Andreas Omvik
Publicerad: 15.8.2023

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.
Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och en viktig del av europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa.
Det nordiska samarbetet vill stärka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.
Nordiska ministerrådet
Nordens Hus
Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn
www.norden.org
Läs flera nordiska publikationer: www.norden.org/sv/publikationer