Gå till innehållet

Nordisk Kunskaps­bank

En grön och jämställd nordisk region – så gör vi det i praktiken


Här finns samlad nordisk kunskap och politik för dig som jobbar med en hållbar och jämställd omställning

Introduktion

Könsnormer och konsumtion →

Gröna och jämställda jobb →

En jämställd energisektor →

Hållbara skogs- och havsnäringar →

Ungdomsröster i klimatomställningen →

Klimatpolitiken i praktiken →