Arbetsmiljökunskap för unga

Förbered eleverna på ett friskt och hållbart arbetsliv genom sex lektioner om fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
Genom de sex informativa och lättsamma lektionerna lär sig eleverna att bli medvetna om vad som påverkar deras psykiska och fysiska hälsa på arbetsplatsen. Målet är att förbereda dem för ett långt och friskt arbetsliv.
Ladda ner alla lektioner som en zip-fil.

Om projektet

Projektet Arbetsmiljökunskap för unga är finansierat av Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott och syftar till att öka kunskaperna om arbetsmiljö hos ungdomar i Norden. 
Lektionsmaterialet i 6 delar är framtaget av en projektgrupp bestående av högstadielärare, studie- och yrkesvägledare, arbetsmiljöforskare, kommunikatör och analytiker.
Lektionerna har testats på högstadieelever vid Kunskapsakademin i Sundsvall, Sverige.
mynak-logotyp-farg-med-svart-text-liggande.png
Go to content